EUSKALDENDAK-en elkartutako 4.300 merkataritza baino gehiagok Tapia kontseilariaren iragarkia ospatzen dute, non merkataritza-ordutegiak liberalizatzen dituen lege berria errekurritzea iragartzen den. Arau honek, BOE-n ostiralean argitaratutakoak, Bilbo eta Donosti bezalako etorri turistiko handiko udaletan merkataritza-ordutegiak guztiz liberalizatzea nahi du.

Eusko Jaurlaritzaren gogoetekin bat etorriz, lege berri honek Euskadin merkataritza eta turismo arloetako jardunaldirako ahalmena “husten duela” ulertzen da. Bai arau hau bai 20/2012 Errege-Dekretu-Legea,ordutegien, beherapenen eta jaiegunen ingurukoa “eskumen inbasioa dira, aniztasuna eta merkataritza-egituraren egotea kaltetzen dutena”. Beraz, berri honek EUSKALDENDAK-ek, sindikatu eta kontsumitzaile elkarteekin batera hasitako kanpainan esfortzu bat suposatzen du, Eusko Jaurlaritzak eta Parlamentuak Konstituzio Auzitegian estatuko arau hauek errekurritu ditzaten. Hala ere, euskal merkataritzaren ordezkariek errekurtso honek 20/2012 Errege- Dekretu-Legean dakarren arazoaren gaineko adabaki bat dela uste dute, oraindik errekurritu gabe jarraitzen duena Etorri Turistiko Handiko Zonei dagokionez. Horrela, EUSKALDENDAK-eko Batzordeak, iragarki hau analizatzeko batu denak, Eusko Jaurlaritzak bere ekitaldi eta iragarki guztietan koherentea izateko aukera duela ulertzen du eta horrela, euskal aktore gehiengoari interesatzen ez zaion irudiaren aplikazioa saihestea. Errege-Dekretu-Lege hau ez bada errekurritzen, Eusko Jaurlaritzaren onartzea ekarriko du. Omisio hau soilik uler daiteke, Eusko Jaurlaritzak Madrilek bere betebeharrak egitea nahi badu, Euskadin interesik ez duten enpresen interesen alde. Iragarritakoaren koherentziagatik, bigarren errekurtso hau euskal CES-ak igorritako proposamenaren onarpenari gehitu behar zaio, “laugarren aldaketako merkataritzajarduerako Legearen Aurreproiektuaren Legearen” erretira premiatuz, Euskadirako aipatutako Errege-Dekretuaren transposizioa zela eta . Gardentasun falta Begi bistakoa da errekurtso honetarako motibazio bakarra presio soziala dela - EUSKALDENDAK-ek, sindikatuek eta kontsumitzaileek bultzatuta-, orain Tapia kontseilariak darabiltzan motibazioak lehenago zeuden, bere sailburuordeak Bilboko ordu-askatasun handiagoa iragartzen zuenean, hau da, maiatzean. Erabakia, nahiz eta egokia izan, Eusko Jaurlaritza eta Bilboko Udalak gai hau zer nolako opakutasunarekin daramaten adibide argia da, alde interesatuek ezagutzeko eskubidea duten informazioa ukatuz. Holako arrazoiengatik, EUSKALDENDAK-ek zirkunstantzia hau Ararteko-ren ezagueran jarri du.

Los más de 4.300 comercios agrupados en EUSKALDENDAK celebran el anuncio de la consejera Tapia de recurrir la nueva ley que liberaliza los horarios comerciales. Esta norma, publicada el viernes en el BOE, pretende liberalizar por completo los horarios comerciales en municipios considerados de gran afluencia turística como Donostia y Bilbao. Coincidiendo con las reflexiones del Gobierno vasco, entienden que esta nueva ley “vacía” la capacidad de actuación de Euskadi en comercio y turismo. Tanto esta norma como el Real Decreto-Ley 20/2012 sobre horarios, rebajas y festivos son una “invasión competencial que perjudica la diversidad y permanencia del entramado comercial”. Por tanto, esta noticia supone un refuerzo a la campaña iniciada por EUSKALDENDAK junto a sindicatos y consumidores para lograr que Gobierno y Parlamento recurran en el Tribunal Constitucional estas normas estatales. Sin embargo, los representantes del comercio vasco recuerdan que este recurso no supone sino un parche frente al principal problema derivado del Real Decreto-Ley 20/2012 que sigue sin recurrirse en lo que a las Zonas de Gran Afluencia Turística se refiere. Así, la Junta de EUSKALDENDAK reunida de urgencia para analizar este anuncio, entiende que el Gobierno vasco tiene aún una oportunidad para ser coherente en todos sus actos y anuncios y evitar la aplicación de una figura que no interesa a la mayoría de los actores vascos. De no recurrirse este Real Decreto-Ley, supondrá su asunción por el propio Gobierno vasco. Omisión que sólo puede entenderse si nuestro Gobierno pretende que le hagan los deberes desde Madrid en favor de los intereses de empresas que precisamente no revierten en Euskadi. Por coherencia con lo anunciado, este segundo recurso debiera añadirse a la aceptación de la propuesta emitida por el CES Vasco instando la retirada del “Anteproyecto de Ley de cuarta modificación de la Ley de actividad comercial” que no era sino la transposición a Euskadi del mencionado Real-Decreto. Falta de transparencia Resulta obvio que las únicas motivaciones para este recurso es la presión social - promovida por EUSKALDENDAK, sindicatos y consumidores-, ya que las motivaciones que ahora esgrime la consejera Tapia existían antes cuando su viceconsejera anunciaba en mayo “una mayor libertad horaria” en Bilbao. La decisión, aunque oportuna, es un ejemplo de la opacidad con la que Gobierno vasco y Ayuntamiento de Bilbao llevan este asunto, negando la información que por derecho debieran conocer las partes interesadas. Por tal razón, EUSKALDENDAK ha puesto esta circunstancia en conocimiento del Ararteko.

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com